Variation in growth form in relation to spectral light quality (red/far-red ratio) in Plantago lanceolata L in sun and shade populations

A. Van Hinsberg, P.H. Van Tienderen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in growth form in relation to spectral light quality (red/far-red ratio) in Plantago lanceolata L in sun and shade populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences