Variation in habitat choice and delayed reproduction: Adaptive queuing strategies or individual quality differences?

M. Van de Pol, I. Pen, D. Heg, F.J. Weissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

387 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in habitat choice and delayed reproduction: Adaptive queuing strategies or individual quality differences?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology