Variation in herbivore-induced plant volatiles corresponds with spatial heterogeneity in the level of parasitoid competition and parasitoid exposure to hyperparasitism

E.H. Poelman, J.A. Harvey, J.J.A. van Loon, L.E.M. Vet, M. Dicke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in herbivore-induced plant volatiles corresponds with spatial heterogeneity in the level of parasitoid competition and parasitoid exposure to hyperparasitism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology