Variation in home-field advantage and ability in leaf litter decomposition across successional gradients

G.F. Veen (Co-auteur), A.D. Keiser, W.H. van der Putten, D.A. Wardle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

113 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in home-field advantage and ability in leaf litter decomposition across successional gradients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences