Variation in host susceptibility among and within populations of Plantago lanceolata L. infected by the fungus Phomopsis subordinaria (Desm.) Trav

M.P. De Nooij, J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)535-538
  TijdschriftOecologia
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit