Variation in pathogenicity among and within populations of the fungus Phomopsis subordinaria infecting Plantago lanceolata

M.P. De Nooij, J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftEvolution
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit