Variation in plant volatiles and attraction of the parasitoid Diadegma semiclausum (Hellén)

T. Bukovinszky, R. Gols, M.A. Posthumus, L.E.M. Vet, J.C. Van Lenteren

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  95 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in plant volatiles and attraction of the parasitoid Diadegma semiclausum (Hellén)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds