Variation in restorer genes and primary sexual investment in gynodioecious Plantago coronopus: the trade-off between male and female function

H.P. Koelewijn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Variation in restorer genes and primary sexual investment in gynodioecious Plantago coronopus: the trade-off between male and female function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences