Variation in /s/ in queer and non-queer female speakers of L1 Dutch and L2 English

Stefan Dudink, Hielke Vriesendorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 19 apr. 2024

Citeer dit