Variation in specificity of soil-borne pathogens from a plant's native range versus its nonnative range

K.O. Reinhart, W.H. Van der Putten, T.O.G. Tytgat, K. Clay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
434 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftInternatonal Journal of Ecology
Volume2011
Nummer van het tijdschriftID 737298
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit