Variation in Standard Dutch vowels: The impact of formant measurements methods on identifying the speaker’s regional origin.

S van der Harst, Hans Van de Velde, R. van Hout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)247-272
  Aantal pagina's26
  TijdschriftLanguage Variation and Change
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit