Variation in the morphosyntax of ONE

S. Barbiers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-183
TijdschriftJournal of Comparative Germanic Linguistics
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit