Variation in verbal inflection in Dutch dialects

H.J. Bennis, A. MacLean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

511 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)291-312
TijdschriftMorphology
Volume16
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit