Variation of pesticide use among farmers in Drenthe: a starting point for environmental protection

G. R. de Snoo, F. M. W. de Jong, R. J. van der Poll, S. E. Janzen, L. J. van der Veen, M. P. Schuemie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-212
Aantal pagina's14
TijdschriftMededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent
Volume62
Nummer van het tijdschrift2 Part A
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit