Variation of straylight between contra lateral eyes - results from 1017 healthy subjects.

G.A. Montenegro, R. Michael, T.J.T.P. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)332-333
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume90
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit