Variations de la fécondité dans les pays développés: disparités et influences des politiques d'aide aux familles

O. Thévenon, A.H. Gauthier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)7-21
TijdschriftPolitiques Sociales et Familiales
Volume26
Nummer van het tijdschrift100
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit