Variations of Bacterial and Diazotrophic Community Assemblies throughout the Soil Profile in Distinct Paddy Soil Types and Their Contributions to Soil Functionality

Xiaomi Wang, Ying Teng* (Co-auteur), Wenjie Ren, Yuntao Li, Teng Yang, Yan Chen, Ling Zhao, Huimin Zhang, Eiko Kuramae

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variations of Bacterial and Diazotrophic Community Assemblies throughout the Soil Profile in Distinct Paddy Soil Types and Their Contributions to Soil Functionality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Mathematics

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds