Variegated gene expression caused by cell-specific long-range DNA interactions

D. Noordermeer, E. de Wit, P. Klous, H. van de Werken, M. Simonis, M. Lopez-Jones, B. Eussen, A.M. Klein, R.H. Singer, W. de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

130 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variegated gene expression caused by cell-specific long-range DNA interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences