Varieties of Research Coordination: A Comparative Analysis of Two Strategic Research Consortia

T. Wardenaar, S.P.L. De Jong, L. Hessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftScience and Public Policy
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit