Vasogenic edema versus neuroplasticity as neural correlates of hippocampal volume increase following electroconvulsive therapy

Jasper O Nuninga, René C W Mandl, Martijn Froeling, Jeroen C W Siero, Metten Somers, Marco P Boks, Wendy Nieuwdorp, Sophie Heringa, Iris E C Sommer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1080-1086
TijdschriftBrain Stimulation
Volume13
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 apr. 2020

Citeer dit