Vasopressin and noradrenaline coexistence in the rat locus coeruleus: differential decreases of their levels in distant brain areas after thermal and neurotoxic lesions

A.R. Caffé, F.W. van Leeuwen, R.M. Buijs, J. van der Gugten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)386-390
TijdschriftBrain Research
Volume459
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit