Vasopressin and oxytocin containing fibres in the pineal gland and the subcommisural organ of the rat

R.M. Buijs, P. Pévet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-17
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume205
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit