Vasopressin and oxytocin content of neurohypophyses of Brattleboro rats, as measured by radioimmunoassay

Tj.B. van Wimersma Greidanus, J. Dogterom, J.H.J. Goedemans, R.M. Buijs, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit