Vasopressin and oxytocin excretion in the Brown-Norway rat in relation to aging, water metabolism and testosterone

E. Goudsmit, E. Fliers, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)241-252
TijdschriftMechanisms of Ageing and Development
Volume44
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit