Vasopressin and oxytocin in the rat brain during passive avoidance behaviour

J. Dogterom, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftIBRO-UNESCO Congress on Brain Peptides, Jablonna, Poland
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit