Vasopressin and oxytocin innervation of the rat brain: a light and electronmicroscopical study

R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Swaab, D.F., Promotor
  • Wied, D. de, Promotor, Externe Persoon
Plaats van publicatieAmsterdam
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit