Vasopressin and oxytocin levels during normal pregnancy: effects of chronic dietary sodium restriction

J.A.M. van der Post, B.J.A. van Buul, A.A.M. Hart, J.J. Heerikhuize, G. Pesman, J.J. Legros, E.A.P. Steegers, D.F. Swaab, K. Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

331 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)345-354
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume152
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit