Vasopressin and oxytocin release in the brain; a synaptic event

R.M. Buijs, J.J. van Heerikhuize

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

503 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-76
TijdschriftBrain Research
Volume252
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit