Vasopressin and oxytocin - their role in neurotransmission

R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

547 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-141
TijdschriftPharmacology & Therapeutics
Volume22
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit