Vasopressin and the output of the hypothalamic biological clock.

A. Kalsbeek, E. Fliers, M.A. Hofman, D.F. Swaab, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)362-372
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit