Vasopressin in the brain of a desert hibernator, the Jerboa (Jaculus orientalis): Presence of sexual dimorphism and seasonal variation

N. Lakhdar-Ghazal, M. Dubois-Dauphin, M.L.H.J. Hermes, R.M. Buijs, W.-A. Bengelloun, P. Pévet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

295 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)499-517
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume358
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit