Vasopressin in the limbic system of a desertic hibernator; Jerboa: Presence of sexual dimorphism and a seasonal variation

N. Lakhdar-Ghazal, M.L.H.J. Hermes, R.M. Buijs, P. Pévet, W.A. Bengelloun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftThird IBRO World Congress of Neuroscience, Montreal, August 4-9, 1991
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit