Vasopressin increases GABAergic inhibition of rat hypothalamic paraventricular nucleus neurons in vitro

M.L. Hermes, J.M. Ruijter, A. Klop, R.M. Buijs, L.P. Renaud

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)705-711
TijdschriftJournal of Neurophysiology
Volume83
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit