Vasopressin induces an LH surge in ovariectomized, estradiol-treated rats with lesions of the suprachiasmatic nucleus

I. Palm, E.M. van der Beek, V.M. Wiegant, R.M. Buijs, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)659-666
TijdschriftNeuroscience
Volume93
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit