Vasopressin: its implication in seasonally linked brain functions

R.M. Buijs, M.L.H.J. Hermes, P. Pévet, M. Masson-Pévet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNeuro endocrinology letters
Volume10
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit