Vasopressin localization and putative functions in the brain

R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

467 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelVasopressin, Principles and Properties
Plaats van productieNew York
UitgeverijPlenum Press
Pagina's91-115
ISBN van geprinte versie0306425157
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit