Vasopressin, oxytocin and vasotocin in pineal gland, subcommisural organ and foetal pituitary: failure to demonstrate vasotocin in mammals

J. Dogterom, P. Pévet, R.M. Buijs, F.G.M. Snijdewint, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftXIIth Acta Endocrinologica Congress, Munich, West Germany
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit