Vasopressin (VP) and neuropeptide FF (NPFF) systems in the normal and hypertensive human brainstem.

V.D. Goncharuk, R.M. Buijs, J.H. Jhamandas, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-124
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume519
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit