Vasopressine en oxytocine: boodschappers in de hersenen

R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

362 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)211-214
TijdschriftVakblad Biologie
Volume65
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit