Vasopressinerge zenuwvezelbanen in rattehersenen na laesie van de nucleus suprachiasmaticus

E.M.D. Hoorneman, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume126
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit