Vasopressinergic innervation and its seasonal changes in the brain of the garden dormouse (Eliomys quercinus L.)

M.L.H.J. Hermes, R.M. Buijs, P. Masson-Pévet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)252-262
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume273
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit