Vaucheria species and some other algae on a Dutch salt marsh, with ecological notes on their periodicity

P.H. Nienhuis, J. Simon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)107-118
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit