'Vecht, bid en verpleeg’: boekbespreking van M. Van der Eycken, Ridders in de Lage Landen. 800 jaar Duitse Ridderorde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)51
Aantal pagina's1
TijdschriftG/Geschiedenis
Volume11
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2020

Keywords

  • Military Orders
  • Teutonic Order
  • Middle Ages
  • Early Modern Period
  • Low Countries

Citeer dit