Vechten of verplegen? Ontstaan en begintijd van het huis en de balije van Utrecht van de Duitse Orde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

337 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)45-66
Aantal pagina's22
TijdschriftJaarboek Oud-Utrecht
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit