Vector space explorations of literary language

Andreas van Cranenburgh, K.H. van Dalen-Oskam, Joris J. van Zundert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1026
Aantal pagina's26
TijdschriftLanguage Resources and Evaluation
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 09 feb 2019

Citeer dit