Veehandel en veemarkten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

171 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26
Aantal pagina's1
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume24
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 21 sep 2018

Citeer dit