Vegetable oils as carbon and energy source for Aureobasidium melanogenum in batch cultivation

Elke J van Nieuwenhuijzen, Michael F Sailer, Edwin R van den Heuvel, Stephanie Rensink, Olaf C G Adan, Robert A Samson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vegetable oils as carbon and energy source for Aureobasidium melanogenum in batch cultivation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences