Vegetation and habitat of the salt marshes and beach plains in the south-western part of the Netherlands

W.G. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  110 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)83-108
  TijdschriftWentia
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit