Vegetation causes channel erosion in a tidal landscape

S. Temmerman, T.J. Bouma, J. Van de Koppel, D. Van der Wal, M.B. De Vries, P.M.J. Herman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)631-634
  TijdschriftGeology
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit