Vegetation development in coastal foredunes in relation to methods of establishing marram gras (Ammophila arenaria)

D. Van der Laan, O.F.R. Van Tongeren, W.H. Van der Putten, G. Veenbaas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)179-190
  TijdschriftJournal of Coastal Conservation
  Volume3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit